Waarom minder voedselverspilling?

Ongeveer 30 tot 50% van de totale voedselproductie geschikt voor humane consumptie wordt niet benut door consumenten, aldus de FAO (Food Agriculture Organization – VN). Dit is onacceptabel in een wereld met honger en schaarste aan water, grondstoffen en landbouwgrond.

Ongeveer 805 miljoen (11%) mensen ter wereld zijn ondervoed. Dat betekent dat 1 op de negen mensen honger heeft. Dit aantal is sinds 1990 met 209 miljoen gedaald. Een van de grote uitdagingen voor voedselzekerheid is de groeiende wereldbevolking. Volgens schattingen van de VN zullen er in 2050 9 miljard mensen zijn, een kleine twee miljard meer dan nu. De Wereldbank stelt dat we tegen die tijd ruim 50% procent meer voedsel moeten produceren om iedereen te kunnen voeden.[1] De disbalans van het voedselsysteem wordt nog evidenter wanneer we ons realiseren dat 1 miljard van de huidige wereldbevolking kampt met ernstig overgewicht (obesitas) en dus overmatig te veel en ongezonde voedselproducten consumeert.

De productie van voedsel behoeft grote volumes aan water, landbouwgrond en grondstoffen, energie en middelen die eveneens verloren gaan indien de voedselproducten niet geconsumeerd kunnen worden door derving, inefficiƫnties in het logistieke proces of onzorgvuldigheid door de bereider. Met name de productie van dierlijke eiwitten, inherent aan de toenemende vraag en groei van vleesconsumptie in de Westerse wereld, geeft weer hoe groot de impact van voedsel productie kan zijn. Voor 1 kilo rundvlees is bijvoorbeeld 15.000 liter water nodig en 25 kilo plantaardig voedsel.

  • 30% van de watervoorziening ter wereld wordt gebruikt voor het verbouwen van veevoer.
  • 40% van de wereldgraanoogst wordt ingezet als veevoer voor de veehouderij. Waardoor betrekkelijk grote hoeveelheden plantaardige eiwitten worden omgezet in relatief kleine hoeveelheden dierlijke eiwitten.
  • Een gebied zo groot als Europa is nodig om veevoer te verbouwen. Indien we geen vlees zouden consumeren is de oppervlakte van Frankrijk voldoende voor het verbouwen van plantaardige voedselproducten.
  • Wanneer de gehele wereldbevolking het huidige Westerse consumptiepatroon over zouden nemen, hebben we 4x de aarde nodig om in die behoefte te kunnen voorzien.
  • Indien de plantaardige landbouw direct voor humane consumptie gebruikt wordt en niet voor veevoer, dan zouden 4 miljard extra mensen gevoed kunnen worden.[2]

 

 

[1] Bron: www.oneworld.nl/toekomstdenkers/post-2015/het-wereldwijde-voedselsysteem-volledig-uit-balans

[2] Bron: De toekomst is plantaardig (youtube)